Network Menu

Vad är SWEA Professional?

symbol-swea-professional

SWEA Professional är intressegruppen för dig i SWEA som är nyfiken på företagsverksamhet och intresserad av affärsrelationer, arbetsliv, yrkesfrågor och karriär.

Den första intressegruppen startades 2010 i SWEA San Francisco då efterfrågan var stor på aktiviteter med fokus på yrkesliv och karriärsfrågor. Tanken var att yrkesverksamma Sweor skulle kunna träffas och utbyta erfarenheter och idéer. Intresset blev stort även bland medlemmar som var på väg in i arbetslivet eller som tidigare arbetat. Därför skapades en intressegrupp inom SWEA San Francisco som fick namnet SWEA San Fransisco Professional.

Idag finns SWEA Professional-grupper i avdelningar över hela världen och nya grupper startas upp varje år. I de avdelningar där det finns en SWEA Professional-grupp arrangerar de olika program. Har ni ännu inte startat en intressegrupp kan programkommittén arrangera aktiviteter som marknadsförs som SWEA Professional-event när temat är inriktat på yrkesliv eller företagsverksamhet.

SWEA Professional vill bidra till Sweors professionella nätverk och möjlighet att knyta kontakter. Erbjuda föredrag och träffar med intressanta föreläsare, studiebesök på företag, arbetsplatser, universitet och lokala eller internationella organisationer m.m.Tack vare många medlemmars kontakter har SWEA Professional-träffar kunnat arrangeras på annars svårbesökta arbetsplatser och deltagarna fått inspireras av föredrag med intressanta entreprenörer i näringslivet.

Många SWEA-medlemmar har, eller har haft, spännande yrken och framgångsrika karriärer och mycket intressant att berätta från sitt yrkesområde. SWEA Professional-träffarna är alltid öppna för alla intresserade medlemmar, oavsett ålder eller om man är yrkesverksam.

SWEA International har en sluten Facebook-grupp, SWEA Professional Worldwide, där medlemmar gratis får annonsera sin professionella verksamhet två gånger per år. Ett mentorskapsprogram håller också på att utvecklas för Sweor.

Vi har även en SWEA Professional blogg där Sweor skriver om sina egna yrkesliv.

Vill du starta en SWEA professional-grupp eller arrangera SWEA Professional-program i din avdelning, tar du kontakt med din avdelningsordförande. Är du avdelningsordförande och vill veta mer tar du kontakt med din regionordförande som kan berätta mer.

SWEA International

Januari 2021