Network Menu

Vad är SWEA Professional?

symbol-swea-professionalSWEA Professional är intressegruppen för dig i SWEA som är nyfiken på företagsverksamhet och intresserad av arbetsliv och yrkesfrågor.

SWEA Professional grundades i SWEA San Francisco 2010. Efterfrågan var stor på aktiviteter med fokus på karriärsfrågor och yrkesliv och tanken var att yrkesverksamma Sweor skulle kunna träffas för att byta erfarenheter och idéer.

Intresset blev stort även bland medlemmar som tidigare arbetat eller som var på väg in i arbetslivet och därför skapades en grupp inom SWEA San Francisco som kallade sig för SWEA San Francisco Professional.

Idag finns SWEA Professional representerat i SWEA-avdelningar över hela världen och flera nya grupper startas upp varje år.

SWEA Professional erbjuder bl.a. föredrag, studiebesök på företag och andra arbetsplatser, universitet och lokala eller internationella organisationer m.m.

Tack vare många medlemmars kontakter har SWEA Professional-träffar kunnat arrangeras på annars svårbesökta arbetsplatser och deltagarna fått inspireras av föredrag av intressanta entreprenörer i näringslivet.

Många SWEA-medlemmar har också själva spännande yrken och framgångsrika karriärer nu eller bakom sig och mycket intressant att berätta från sina egna yrkesområden.

SWEA Professional-träffarna är alltid öppna för alla intresserade medlemmar oavsett ålder eller om man själv yrkesarbetar.

License: CC0 via Pixabay

License: CC0 via Pixabay.