Network Menu

Starta en SWEA Professional-grupp

Foto: Susanne Walström; imagebank.sweden.se

Foto: Susanne Walström; image.sweden.se

Här finns tips för att starta upp en SWEA Professional-grupp i din avdelning och riktlinjer som är viktiga att följa:

  1. Avdelningsstyrelsen röstar och tar beslut om att starta SWEA Professional
  2. SWEA Professional-gruppen koordineras av medlemmar utsedda av avdelningens styrelse och förhåller sig som en intressegrupp till avdelningen
  3. Engagerade medlemmar (ej nödvändigtvis styrelsemedlemmar) tar initiativ till aktiviteter och evenemang som koordineras med avdelningens programkommitté
  4. Regelbunden kontakt med avdelningsstyrelsen är A och O
  5. Avdelningsstyrelsen har alltid sista ordet och är ansvarig för alla avdelningens intressegrupper
  6. SWEA Professionals programpunkter vänder sig endast till SWEA-medlemmar
  7. All information gällande SWEA Professional-träffar ska vara tillgänglig för samtliga intresserade SWEA-medlemmar
  8. Namnet på gruppen är valfritt men SWEA Professional + avdelningens namn rekommenderas, t.ex. SWEA Professional San Francisco

Det är viktigt att SWEA Professional-gruppen arbetar tillsammans med SWEA-avdelningen, verkar för SWEAs syften enligt våra stadgar och inte bildar en parallell organisation. SWEA Professional har ingen automatisk styrelsepost och ingen separat kassa.

Mycket viktigt är att hela tiden ta hänsyn till att SWEAs stadgar ej tillåter att pengar går tillbaks till medlemmarna och att Sweor tjänar ekonomiskt på andra Sweor, då det kan äventyra hela SWEAs skattebefrielse. SWEA är inte en organisation vi tillhör för ekonomisk vinning och vi måste vara extra uppmärksamma på att det alltid respekteras när vi nätverkar i yrkessammanhang.