Network Menu

Idéer och erfarenheter

Vad har man gjort i SWEA Professional? Här har vi lagt upp några exempel:

Foto: Lena Granefelt; image.sweden.se

Foto: Lena Granefelt; image.sweden.se

 • Externa och interna föredragshållare med diskussion av olika ämnen:
  • Kulturskillnader i arbetslivet mellan Sverige och USA (Denver)
  • Coaching (Milano, Stockholm)
  • Cross cultural differences in business between Europe and Russia (Moskva)
  • Rekrytering och uppdragsansökningar (Stockholm)
  • Förslag på tidsplanering av våra yrkesliv (Stockholm)
  • Möjligheten att kombinera familj och arbetskarriär (Wien)
  • Talentmanagement och hur man kan påverka sin egen karriär (Wien)
 • Workshops
  • Hur man bygger upp sitt CV med både svensk och amerikansk erfarenhet (Denver)
  • Sociala medier (Milano)
 • Företagsbesök
  • Svenska produktionsbolaget ACNE Production (Los Angeles)
  • Spotify (New York)
  • Google (San Francisco)