Network Menu

Frågor och svar

Vad är SWEA Professional i förhållande till SWEA-avdelningen?

SWEA Professional är en intressegrupp underställd avdelningen.

Hur startar man en SWEA-Professional grupp?

Avdelningsstyrelsen beslutar att starta en SWEA Professional grupp och utser medlemmar som tillsammans med styrelsen arrangerar evenemang.

Var hittar jag information om den lokala SWEA Professional-gruppen?

Information om lokal SWEA Professional-verksamhet hittas på avdelningens webbplats. SWEA Professional finns också på LinkedIn, SWEA Professional Network och har en egen sluten Facebook-grupp för medlemmar, SWEA Professional Worldwide.

Har SWEA Professional en representant i styrelsen?

Nej, inte med automatik. Det är årsmötet som avgör vilka som ingår i avdelningens styrelse.

Är SWEA Professional en egen klubb med egna regler, egen kassa osv?

Nej, SWEA Professional är helt under avdelningens ansvar och är ingen parallell organisation med egen kassa eller särskilda villkor.

Kan jag dra ekonomiska fördelar av SWEA Professional?

Nej, SWEAs stadgar tillåter ej att pengar går tillbaks till medlemmarna och att Sweor tjänar ekonomiskt på andra Sweor, då det kan äventyra hela SWEAs skattebefrielse. SWEA är inte en organisation vi tillhör för ekonomisk vinning och vi måste vara extra uppmärksamma på att det alltid respekteras när vi nätverkar i yrkessammanhang.