Network Menu

Artikel: SWEA Professional seminarium i Malmö

Under September 2015 hölls ett SWEA Professional-seminarium i Malmö i samband med Sverigemiddagen 2015. Seminariets tema var “Hemvändare – landets största resurs för framtiden?”.

Monica Hallworth, vice ordförande SWEA Malmö, var moderator. Det var presentationer från fyra professionella kvinnor med arbetserfarenhet från både Sverige och utlandet:

  • Kristina Lang Falck, VD för Wirtén Content Agency, Malmö; tidigare Marknadschef för IKEA Kina 2007-2010
  • Johanna Persson, Global Sales and Marketing Director, Nord-Lock International AB
  • Christine Fernström, VD för Mångfald i Arbetslivet, f.d. personalchef i Region Skåne
  • Heidi Avellan, politisk chefredaktör Sydsvenskan

Läs hela artikeln här: http://swealand.swea.org/2015/seminarium-swea-professional/

SWEA Professional seminariet i Malmö; Foto: Margaret Sikkens Ahlquist

Foto: Margaret Sikkens Ahlquist

SWEA Professional seminariet i Malmö; Foto: Kerstin Alm

Foto: Kerstin Alm

SWEA Professional seminariet i Malmö; Foto: Kerstin Alm

Foto: Kerstin Alm